بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/03
کل خالص ارزش دارائی ها 311,046,424,468 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,526 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,526 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,531 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 26,985,115

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

تاریخ آغاز فعالیت:

1397/08/28

مدیر صندوق:

شركت سبد گردان الماس

متولی صندوق:

سبدگردان آسمان

مدیر ثبت:

شركت سبد گردان الماس

مدیران سرمایه گذاری:

سيما يزداني، زهرا محمد رحيمي، صابر اقا بيگي

حسابرس:

موسسه حسابرسي سياق نوين جهان

نمودار‌ها