صندوق گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۲۸۵,۷۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲,۷۱۴,۲۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۷,۹۶۶,۲۱۹,۸۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۱۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۱۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۴۱
تاریخ انتشار
1398/05/29
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۳,۱۵۰ ۱۳,۱۱۹ ۲۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۷,۹۶۶,۲۱۹,۸۹۲
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳,۱۴۹ ۱۳,۱۱۸ ۲۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۷,۹۴۰,۹۰۶,۴۱۵
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳,۱۲۱ ۱۳,۰۹۱ ۲۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۷,۱۹۴,۷۹۹,۰۹۵
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳,۱۱۸ ۱۳,۰۸۶ ۲۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۷,۰۶۸,۳۹۷,۲۱۹
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳,۰۷۷ ۱۳,۰۴۶ ۲۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۵,۹۷۶,۴۹۵,۹۲۲
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳,۰۷۶ ۱۳,۰۴۵ ۲۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۵,۹۵۱,۲۶۲,۷۲۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳,۰۷۵ ۱۳,۰۴۴ ۲۳ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۵,۹۲۶,۰۹۰,۸۵۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳,۰۷۳ ۱۳,۰۴۲ ۲۳ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۵,۸۷۳,۴۶۰,۵۵۹
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۳,۰۶۹ ۱۳,۰۳۹ ۱۶ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۵,۷۷۳,۰۸۹,۱۸۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳,۰۶۸ ۱۳,۰۳۸ ۱۶ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۵,۷۴۷,۷۴۳,۳۳۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳,۰۶۴ ۱۳,۰۳۴ ۲۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۵,۶۴۱,۱۱۴,۳۵۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳,۰۴۱ ۱۳,۰۱۱ ۲۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۵,۰۱۱,۳۷۴,۸۳۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۳,۰۳۵ ۱۳,۰۰۶ ۲۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۴,۸۶۷,۶۹۶,۷۶۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳,۰۳۰ ۱۳,۰۰۰ ۲۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۴,۷۲۴,۲۰۵,۳۹۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳,۰۲۴ ۱۲,۹۹۵ ۲۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۴,۵۷۲,۳۸۲,۷۵۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳,۰۱۸ ۱۲,۹۸۸ ۱۸ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۴,۳۸۸,۲۱۷,۱۱۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳,۰۰۶ ۱۲,۹۷۷ ۲۱ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۴,۰۸۲,۴۱۰,۸۱۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۲,۹۸۶ ۱۲,۹۵۷ ۱۴ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۳,۵۳۶,۵۹۱,۲۲۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۲,۹۷۷ ۱۲,۹۴۹ ۱۴ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۳,۳۱۳,۴۳۲,۴۵۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۲,۹۷۱ ۱۲,۹۴۳ ۱۴ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۵۳,۱۵۶,۶۳۷,۲۵۷