بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/26
کل خالص ارزش دارائی ها 335,413,116,595 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 12,459 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 12,447 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 12,488 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 26,920,113

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

تاریخ آغاز فعالیت:

1397/08/28

مدیر صندوق:

شركت سبد گردان الماس

متولی صندوق:

سبدگردان آسمان

مدیر ثبت:

شركت سبد گردان الماس

مدیران سرمایه گذاری:

سيما يزداني، زهرا محمد رحيمي، صابر اقا بيگي

حسابرس:

موسسه حسابرسي سياق نوين جهان

نمودار‌ها